Субота
21-04-18
03:08


Форма входу

Вітаю Вас Гость | RSS

САЙТ ВАРВАРІВСЬКОГО НВК

Головна ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧНІВ Реєстрація Вхід
Головна » Статті » ДПА Тракторна справа » БЛОК 2

Несправності та технічне обслуговування механізмів двигуна (КШМ, ГРМ).

2.     Несправності та технічне обслуговування механізмів двигуна (КШМ, ГРМ).

Технічне обслуговування кривошипно-шатунного механізму

Термін роботи деталей двигунів залежить як від якості їх виготовлення, так і від точного виконання правил технічної експлуатації. При нормальних умовах експлуатації та правильному обслуговувані дизеля спрацювання деталей кривошипно-шатунного механізму незначне і його надійна робота забезпечується протягом усього ресурсу дизеля. У випадку порушення правил технічного обслуговування деталі кривошипно-шатунного механізму, які працюють в дуже несприятливих умовах, спрацьовуються швидше, потужність двигуна різко зменшується, інколи це може призвести до серйозних аварій.

Для забезпечення нормальних умов роботи деталей кривошип­но-шатунного механізму забороняється:

1. Повністю завантажувати без попередньої обкатки, згідно з інструкцією з експлуатації, новий двигун або після капітального ре­монту. Обкатка двигуна при поступово зростаючих навантаженнях забезпечує наближення тертьових поверхонь до розрахункових гео­метричних параметрів.

2. Працювати на тракторі без попереднього прогріву двигуна до температури охолодної рідини не нижче 50°С. Непрогрітий двигун не забезпечує повної потужності через порушення процесів сумішо­утворення і згоряння палива, а також різкого погіршення умов ма­щення. При цьому прискорюється спрацювання деталей, в першу чергу гільз, поршнів, поршневих кілець, а також відбувається об­смолення цих деталей.

3. Тривалий час працювати з перевантаженням двигуна.

4. Працювати при температурі охолоджувальної рідини нижче 70°С і вище 95°С.

5. Допускати тривалу роботу двигуна (понад 15 хв) при холос­тому ході, оскільки це супроводжується значним нагароутворенням і пригорянням (заклинюванням у канавках) поршневих кілець.

6. Запускати двигун при температурі повітря нижче -5°С без попереднього його прогрівання за допомогою підігрівального при­строю або іншими способами.

7. Експлуатувати двигун зі стуками, димними вихлопами, низь­ким тиском масла (нижче 0,1 МПа) та інтенсивним вигорянням масла.

8. Розбирати кривошипно-шатунний механізм без необхідності. Робити це можна лише у закритому приміщенні і лише у випадку крайньої потреби.

Технічний догляд за кривошипно-шатунним механізмом треба виконувати згідно з вимогами інструкції заводу-виготівника.

Для запобігання підвищеного спрацьовування деталей криво­шипно-шатунного механізму тракторист зобов'язаний виконувати такі операції:

·        при щоденному технічному обслуговуванні (ЩТО) очищати двигун від пилу і бруду;

·        усувати підтікання охолоджувальної рідини і масла;

·        перевіряти зовнішнє кріплення деталей, звертаючи особливу увагу на щільність з'єднання повітроочисника і впускних трубопро­водів;

·        перевіряти рівень і стан масла в картері двигуна; під час робо­ти слідкувати за тиском масла і кольором вихлопних газів, пе­ревіряти роботу дизеля для виявлення сторонніх стуків;

·        при перших ознаках ненормальної роботи потрібно усунути несправності;

·        при першому і другому технічному обслуговуванні (ТО-1 і ТО-2) перевірити і при необхідності долити масло в картер двигуна;

·        перевірити тиск масла в головній магістралі системи мащен­ня. Зниження тиску масла до 0,15-0,10 МПа на прогрітому двигуні при працюючих агрегатах системи мащення і правильних показан­нях манометра свідчить про значне спрацювання підшипників колінчастого вала;

·        при третьому технічному обслуговуванні (ТО-3) перевірити технічний стан циліндро-поршневої групи за кількістю газів, які надходять в картер двигуна, за допомогою індикатора витрати газів при роботі у номінальному режимі або вимірюванням компресії (тиск в циліндрі наприкінці такту стиску) за допомогою компресіометра. Для цього знімають головку циліндрів двигуна, очи­щають від нагару головку циліндрів і поршні, при необхідності міняють поршневі кільця і прокладку.

·        після встановлення головки циліндрів на блок-картер гайки шпильок необхідно затягувати у певній послідовності (рис. 3.6.) з необхідним моментом затягування гайок кріплення головки ци­ліндрів, наприклад, для дизелів СМД-18Н, СМД-31Т 220-240 Нм (22-24 кГс-м); СМД-60 відповідно 240-260 Н-м (24-26 кГс-м).

 

Технічне обслуговування газорозподільного механізму

До основних операцій технічного обслуговування газороз­подільного механізму відносяться:

·        перевірка стану деталей без розбирання двигуна при знятій кришці головки циліндрів;

·        підтягування кріплення головки циліндрів, стояків валиків коромисел і декомпресійного механізму;

·        регулювання теплового зазора і декомпресійного механізму;

·        перевірка і регулювання осьових переміщень розподільного вала;

·        перевірка стану фасок клапанів та їх гнізд;

·        очищення клапанів і стінок камери згоряння від паї ару;

·        притирання клапанів до гнізд при знятих головках циліндрів. Для забезпечення нормальної роботи газорозподільного ме­ханізму потрібно виконувати такі операції:

·        щозміни очищати кришку і головки циліндрів від пилу і бру­ду, а при підтіканні масла підтягувати і\ кріплення;

·        через кожні 250 год роботи при ТО 2 підтягують кріплення стояків вала коромисел, перевіряють тепловий зазор і роботу де­компресійного механізму. Тепловий зазор також регулюють при по­яві сторонніх стуків клапанів або після знімання головки циліндрів.

Регулювання теплового зазору дизелів з однорядним розміщен­ням циліндрів виконується в такій послідовності:

1. Очищають кришку і головку циліндрів від бруду і пилу.

2. У дизелів Д-65Н, А-41, А-01 знімають рукоятку керування декомпресійним механізмом з валика механізму, а в дизелях Д-120, Д-144,  МД-18Н відокремлюють тягу рукоятки керування від валика.

3. Знімають кришку головки циліндрів і прокладку.

4. Підтягують динамометричним ключем гайки кріплення голо­вок циліндрів до блок-картера, а гайковим ключем – гайки кріплення стояків валика коромисел.

5. На дизелях Д-21 та Д-37 рукояткою вмикання, а на дизелях Д 65, СМД-18Н, А-41, А-01 за допомогою викрутки включають декомпресійний механізм для полегшення обертання колінчастого вала.

6. У храповик колінчастого вала встановлюють спеціальну рукоятку і повільно обертають вал за годинниковою стрілкою, поки впускний і випускний клапани першого циліндра не відкриються і це закриються, що відповідає початку стиску в циліндрі.

7. Вал обертають, поки поршень не переміститься у ВМТ На дизелях Д-21А, Д-120, Д-37Е, Д-144 поршень перебуває у ВМТ тоді, коли мітка ВМТ на шківі приводу вентилятора встановлюється проти покажчика.

На інших дизелях для визначення ВМТ необхідно із отвору в картері маховика або задньої установочної плити вигвинтити установочний гвинт, вставити його протилежним кінцем (без різьби) в той же отвір і, натискуючи на нього, обертати вал, поки гвинт не увійде в отвір на корпусі диска маховика.

8. Регулюють теплові зазори на впускному і випускному клапанах. Зазори на холодних двигунах Д-21А, Д-120, Д-37Е, Д-144 становлять 0,3 мм; на двигунах Д-240, Д-245, А-41 - 0.25..Д30 мм; на СМД-18Н, СМД-31Т - 0,40-0,45 мм; на дизелях типу СМД-60 відповідно – 0,48...50 мм.

Для цього гайковим ключем, притримуючи викруткою регулювальний гвинт, відкручують контргайку па декілька обертів. Встановивши пластинчастий щуп відповідної товщини між бойком коромисла і торцем стержня-клапана, вкручують або викручують гвинт. При правильному зазорі щуп повинен переміщатися між бойком і торцем стержня з деяким опором, але без значних зусиль. Потім, притримуючи гвинт викруткою, гайковим ключем надійно затягують контргайку.

9. Витягають установочний гвинт з отвору диска маховика.

10. Теплові зазори клапанів інших циліндрів регулюють аналогічно, згідно з порядком роботи циліндрів дизеля.

При регулюванні теплових зазорів клапанів дизелів типу СМД-60 враховують порядок нумерації циліндрів і розміщення клапанів.

Порядок регулювання теплових зазорів аналогічний наведеному раніше, крім виконання операцій:

ВМТ першого циліндра визначається шляхом натискання на покажчик ВМТ, розташований на лівій стороні картера маховика (якщо дивитись з боку вентилятора).

Після встановлення стержня покажчика в отвір маховика знімають кришку люка па картері маховика у верхній частині і встановлюють стрілку під болт, до суміщення її з міткою на маховику «ВМТ».

Відпускають покажчик ВМТ. Під дією пружини він повинен переміститися в початкове положення.

Обертають колінчастий вал за годинниковою стрілкою на 40...45° до суміщення стрілки на картері маховика з міткою на маховику «1» і «4».

Регулюють тепловий зазор між впускним і випускним клапанами першого і четвертого циліндрів.

Обертають колінчастий вал в тому ж напрямку на 240° до суміщення стрілки з міткою на маховику «2» і «5». При обертанні вала від міток «1» і «4» до міток «2» і «5» не звертають уваги на мітки «3» і «6», оскільки в цей час у третьому і шостому циліндрах такт випуску, а не стиску.

Регулюють теплові зазори між впускними і випускними клапанами другого і п'ятого циліндрів.

Обертають колінчастий вал в тому ж напрямку на 240° до суміщення стрілки з міткою на маховику «3» і «6».

Регулюють теплові зазори між впускними і випускними клапанами третього і шостого циліндрів.

Декомпресійні механізми дизелів Д-21А, Д-120, Д-37Е, Д-144 і СМД-18Н не регулюються, а періодично оглядаються, у разі необхідності підтягуються деталі кріплення, а декомпресійні механізми дизелів Д-65, А-41 і А-01 регулюють.

Декомпресійний механізм дизелів Д-65, А-41 і А-01 регулюють так:

·        встановлюють валик декомпресійного механізму в положення «Включено»;

·        відгвинчують контргайку і фіксують болт, щоб його головка не взаємодіяла з коромислом. Від цього положення болт потрібно загвинтити ще на один оберт (на крок різьби 1,0...1,25 мм) і відповідно відкриється клапан;

·        тримаючи болт в цьому положенні викруткою, гайковим ключем надійно затягують контргайку.<

Категорія: БЛОК 2 | Додав: alisa (03-05-10)
Переглядів: 13149 | Рейтинг: 2.4/17
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Оновлений сайт

Меню сайту

ГОДИННИК


КАЛЕНДАР

Міні-чат

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
[Гость ]

Категорії розділу
БЛОК 1 [12]
БЛОК 2 [12]
БЛОК 3 [12]

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

КОРИСНИЙ СОФТ

ЗАКЛАДКИ

Наше опитування
ВИ ЗАВІТАЛИ НА НАШ САЙТ ЩОБ...
Всього відповідей: 150

Copyright MyCorp © 2018
Конструктор сайтів - uCoz