Понеділок
18-01-21
21:57


Форма входу

Вітаю Вас Гость | RSS

САЙТ ВАРВАРІВСЬКОГО НВК

Головна ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ Реєстрація Вхід

23 жовтня 2014 року в школі відбулася загальношкільна батьківська конференція з порядком денним:

1. Школа -родина.Кроки співпраці.

2.Звіт ради школи та батьківського комітету за 2013-2014 н.р.

3. Вибори ради школи та батьківського комітету.

     До вашої уваги матеріали конференції:

1.Доповідь директора школи Щербини Л.В.

2. Співдоповідь ЗДВР Каракулової О.В.

3.Рішення батьківської конференції.

1. Доповідь директора школи Щербини Л.В. на загальношкільній батьківській конференції  «Школа -  учні – батьки»

                          

       Сучасна українська сім”я стає головною ланкою у вихованні дитини. Вона має забезпечити їй належні матеріальні та педагогічні умови для інтелектуального, фізичного, морального та духовного розвитку.

      Для дитини матуся й татусь – це найголовніші люди, які зрозуміють її, дадуть їй пораду. Але хто ж допоможе батькам надати педагогічних знань? Звичайно, це школа. Для наших батьківських зборів я вивела таку формулу: батьки-діти-школа. Від того, як буде побудовано місток між батьками, дітьми й школою, залежить навчання наших дітей, роль їх у дитячому колективі, психологічна реалізованість і захищеність. Цього ви можете досягти, дотримуючись методичних порад і рекомендацій щодо виховання й навчання дітей у сучасній українській родині через взаємодію зі школою.

Конституція України, ст.59, яка так і називається «Відповідальність батьків за розвиток дитини» говорить: Виховання в сім”ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.

На батьків покладається однакова відповідальність за виховання й розвиток дитини. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:

•    Постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей.

Декілька слів хочу сказати про медичні огляди дітей. Зрозуміло, що кількісний і якісний склад медиків, які оглянули Ваших дітей, нікого не задовольняє: ні лікарів, ні батьків, ні учителів.

      В Україні за останні 6 років у школах під час уроків загинуло більше 12 дітей. Усі від серцево-судинних захворювань. Для розподілу на групи ( основна, спеціальна, підготовча) для ефективного проведення уроків фізичної культури, потрібний поглиблений медичний огляд. Тому, якщо ви спостерігаєте якісь труднощі у фізичному розвитку дітей, якісь аномалії, проблеми, я вам раджу звертатися до лікарів і разом з дітьми пройти більш поглиблений і кваліфікаційний медичний огляд.Крім цього, я зобов’язана  ознайомити вас, шановні батьки, із змістом  спільного листа Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 29.09.2014р. № 1/9-500 / № 04.01.16/28103 “Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення”.

                    Міністерство охорони здоров’я України  та Міністерство освіти і науки України на численні звернення щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення інформують.

          Відповідно до статті 34 Закону України «Про освіту», прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють. Згідно зі статтею 36 Закону України «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. Статтею 18  Закону України «Про загальну середню освіту» передбачено, що зарахування учнів до загальноосвітнього   навчального закладу  проводиться  наказом директора,  що видається на підставі заяви,  за  наявності  медичної  довідки  встановленого  зразка  і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).
        Згідно з пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р.№305, прийом дітей в дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати  дошкільний  навчальний  заклад,  довідки  дільничного лікаря  про  епідеміологічне  оточення,  свідоцтва про народження. 

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення  місцевого органу управління освітою.Доводимо також до відома, що згідно із Законами України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (статті 12 і 15) та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (стаття 27), з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні профілактичні щеплення є обов’язковими.

Дітям, які не отримали  профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям  проведено  з  порушенням установлених  строків у зв’язку з медичними протипоказаннями,  при благополучній  епідемічній   ситуації   за   рішенням   консиліуму відповідних  лікарів  вони  можуть  бути  прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

Слід зазначити, що на сьогодні існує дефіцит необхідних вакцин. Така ситуація виникла з об’єктивних причин (неможливість перереєстрації, недофінансування, знаходяться під забороною вакцини Російського виробництва).

Відповідно до Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» від 29.11.2002 № 434 (далі Примірне положення), медична документація для зарахування дітей до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів включає форму № 026/о з висновками про стан здоров’я дитини і рекомендаціями щодо подальшого спостереження за дитиною, про профілактичні щеплення (ф. № 063/о); дані лабораторних досліджень.

Медична документація видається на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря педіатра та інших лікарів-спеціалістів. 

Питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією (для зарахування до загальноосвітнього навчального закладу з залученням епідеміолога).

Враховуючи зазначене, керівник навчального закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка, а для дітей у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення (незалежно від причин), додатково подається висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності, у якому зазначено, що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад.

Якщо лікарсько-консультативна комісія приймає рішення щодо заборони відвідування дитиною, у якої відсутні профілактичні щеплення,  навчального закладу (при складній епідеміологічній ситуації та (або)  індивідуальних показниках), то питання щодо форм здобуття освіти такими дітьми вирішується місцевими органами управління освітою.

Враховуючи викладене, МОЗ України та МОН України пропонують обласним, Київській міській державним адміністраціям при прийомі дітей до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів зазначені у листі рекомендації, стосовно вирішення окремих питань щодо зарахування та відвідування дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення та відповідно до ситуації, що склалася на сьогодні з забезпеченням вакцинами, прийняти до відома та використання в роботі.  Пропонуємо проводити належну роз’яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності обов’язкових профілактичних щеплень.

Батьки зобов’язані;

•    Поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до України, рідної мови, культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;

•    Сприяти здобуттю дітьми освіти або забезпечувати домашню освіту відповідно вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;

•    Виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини;

Держава надає батькам допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім”ї.

Ст.60  Права батьків

       -   Вибирати заклад освіти для неповнолітніх дітей;

        -   Обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування в закладах освіти;

         -  Звертатись до органів державного управління освітою з питань навчання, виховання дітей;

         -    Захищати у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.

         У ранньому дитинстві мозок найкраще сприймає нове, накопичує знання. Отже, подбайте, щоб життя дитини не було нудним, одноманітним, безрадісним. Створивши сприятливе середовище, можна підвищувати коефіцієнт розумового розвитку.

           Педагогічний колектив школи постійно працює над цим. Так, учні з 1 класу вже 3-ій рік вивчають англійську мову, 2-ий рік вивчення інформатики розпочинається з 2-ого класу.

             Учні нашої школи традиційно активні учасники  міжнародних конкурсів. В минулому 2013-2014 н.р. були учасниками конкурсів юних знавців фізики «Левеня», конкурсів юних знавців математики «Кенгуру», з біології та географії «Колосок», конкурсу з країнознавства «Соняшник», де показали високі результати- маємо 4-х переможців,1 дипломанта Всеукраїнського рівня, дипломантів регіонального рівня.

           На конкурс МАН були подані роботи : з історії Литовченко Альони (керівник Буцьківський О.І.), з біології Свириденко Руслани (керівник Каракулова І.В.).

            Команда школи взяла участь у районному етапі олімпіад, де отримала 8 призових місць:

Валенко Анастасія- І місце на олімпіаді з фізики (вчитель Моторний М.І.),

Микитюк Володимир – І місце на олімпіаді з ІТ (вчитель Моторний М.І.)

Чуприна Андрій –ІІ місце на олімпіаді з трудового навчання (вчитель Кукура Л.В.),

Холод Карина –ІІ місце на олімпіаді з фізики (вчитель Моторний М.І.),

Дробітько Руслан –ІІ місце на олімпіаді з фізичної культури (вчитель Замула О.М.),

Конопленко Олександр – ІІ місце на олімпіаді з інформатики (вчитель Моторний М.І.),

Холод Карина – ІІІ місце на олімпіаді з математики (вчитель Моторна  І.В.),

Сиволап Максим –ІІІ місце на олімпіаді з інформатики (вчитель Моторний М.І.).

      За підсумками навчального року  10 учнів 3-8, 10 класів мають знання високого рівня; випускниця 11 класу Попела Ірина  нагороджена Золотою медаллю; випускник 11 класу Дробітько Руслан нагороджений Похвальною грамотою; 2 учениці 9 класу: Довгенко Анастасія та Марюхніч Маргарита отримали свідоцтва з відзнакою за курс базової загальної середньої школи.

     Виховна робота педагогічного колективу школи була підпорядкована проблемній темі «Формування і розвиток свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкретного творчого вибору свого місця в житті, здатного змінити на краще своє життя і життя своєї країни».

     В школі були проведені урочисті заходи, присвячені ювілейним та визначним подіям: місячник до 75-ої річниці рідної школи «Шкільні традиції продовжуються», 75-ої річниці від дня народження Анатолія Михайленка, поновлення меморіальної дошки Сергія Родинки, традиційно : святкування Дня визволення Карлівщини від німецько-фашистських загарбників, Дня Соборності України, Дня Перемоги.

    Учні школи беруть активну участь у краєзнавчо-пошуковій роботі. З цією метою в школі проводяться зустрічі з воїнами-інтернаціоналістами, ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС,  екскурсії в сільський та районний музеї. Учні вивчають історію села, школи, життєвий та творчий шлях відомих людей малої батьківщини.         Старшокласники одного зимового дня вирушили шкільним автобусом до районного краєзнавчого музею на зустріч з його науковим працівником Віталієм Пилипцем, який займається вивченням історії виникнення сіл району, в тому числі і Варварівки.

Навівши цікаві факти з історичного минулого нашого рідного села, Віталій Пилипець наголосив на тому, що діти не можуть не гордитися славними іменами письменників, лікарів, вчителів, будівельників, які проживали у селі, навчалися у Варварівській школі.

     В рамках екологічного виховання у 2013-2014 н.р. у школі проводились трудові десанти з покращення благоустрою шкільної та прилеглої до неї території, місячник з благоустрою. У березні 2014 року на території сільського парку було висаджено 50 берізок.Треба відмітити, що всі класи протягом року старанно доглядали  за квітниками: розробляли ґрунт, висаджували  квіти , пололи бур’яни.

    Екологічна агітбригада «Дивосвіт» приймала участь у районному конкурсі агітбригад і зайняла ІІ місце, порушивши у своєму виступі злободенне питання збереження первоцвітів на території району.

    Формувань основ здорового способу життя здійснювалося через проведення різноманітних шкільних заходів: місячника «Зроби свій вибір на користь здоров’я», акції «Молодь проти наркоманії і СНІДу», тижня «Молодь обирає здоровий спосіб життя», у рамках яких відбулися тематичні бесіди, конкурс плакатів, спортивні змагання «Веселі старти». Традиційно пройшли Дні здоров’я у вересні та у травні  2013-2014 навчального року. Учні школи активно приймали участь у шкільних та районних змаганнях з настільного тенісу, легкої атлетики, футболу, волейболу, баскетболу. Шкільна команда у складі Ясковець Юлії, Чуприни Андрія, Шидловського Руслана, Недяка Максима, Камілової Діани, Ревенко Вікторії, Головко Вікторії, Возного Максима, Вуса Романа, Кулика Владислава зайняла ІІ місце у районних спортивних змаганнях з 4-борства «Дружба».

     Протягом навчального року класні керівники здійснювали контроль за відвідуванням учнями занять, проводили необхідні консультації з батьками,  обстежували умови проживання дітей у сім’ї, проводили роботу по залученню учнів  в гуртки та секції за інтересами. Слід відмітити, що аналіз пропущених учнями навчальних занять свідчить про те, що батьки недостатньо контролюють відвідування дітьми школи, часто без поважних причин залишають їх вдома, не виконують вимогу школи подавати довідку про хворобу дитини чи письмове пояснення про причини відсутності у школі в перший же день після пропуску занять.Ігнорує частина батьків і вимогу школи в телефонному режимі до кінця першого уроку повідомляти класного керівника про причини відсутності дитини в школі. В минулому навчальному році відвідування учнями школи було на незадовільному рівні, про що красномовно свідчить облік відвідування у класних журналах.

     Протягом навчального року кожного тижня проводилися тематичні та робочі лінійки,приділялось багато уваги організації дозвілля та відпочинку школярів у позаурочний час. Проводились тематичні вечори та вечори відпочинку.

     Незважаючи на фінансові труднощі, адміністрація школи разом з трудовим колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази навчального закладу. Завдяки зусиллям батьків та місцевої влади, спонсорів у школі створено належні умови для організації навчально-виховного процесу.До початку 2014-2015 н.р. батьками проведений якісний ремонт класних кімнат. В класних кімнатах  2 класу(голова батьківського комітету Зінченко В.М.), 6класу(голова б/к Возна О.Ю.) повністю переклеєно шпалери та здійснено заміну штор, у 1 класі (голова б/к Забірова О.М.) проведено кольорову побілку стін та заміну штор, у 5 класі(голова б/к Михайленко О.С.) переклеєно шпалери. На проведення ремонту приміщення школи  батьками було надано фінансову  допомогу близько на 5 тисяч гривень, з них 4 тисячі- по безготівковому перерахунку, і майже на 1 тисячу гривень батьками була закуплена фарба.

    Силами батьків та класних керівників проведено озеленення класних кімнат. Найбільше кімнатних квітів у 5 класі(голова б/к Михайленко О.С.,кл.кер. Кукура Л.В.), 6кл.(голова б/к Возна О.Ю., кл.кер.Каракулова І.В.).

   Батьками надавалась допомога школі в організації повноцінного харчування. До шкільної їдальні за період червень-жовтень 2014 року здано:

Картоплі- 142,5 кг.

Моркви- 586 кг.

Столового буряка- 179,5 кг.

Цибулі142,5 кг.

Капусти-45 кг.

Помідорів- 350 кг

Огірків- 198 кг.

 Приємно відмітити, що Козиренко М.М. передала для харчування дітей 3-літрову банку меду.

     За благодійні батьківські кошти проведено заміну столового посуду-придбано 102 комплекти,батьки закупляли миючі та дезінфікуючі засоби для забезпечення санітарних вимог у шкільній їдальні та внутрішніх туалетах, проводили викачку каналізаційних стоків(2 рази),батьками учнів випускного 11 класу подаровано 3-місну туристичну палатку.Значну допомогу школі на протязі кількох років незмінно надає батько учениці 9 класу Мотієнко Світлани-Мотієнко С.П.-здійснює оранку, культивацію пришкільної ділянки площею 0.34 га. В цьому році з власної ініціативи засіяв ділянку кукурудзою, допоміг зібрати вирощене,  зібраний урожай 1т 440 кг ми  плануємо продати ,за попередньою домовленістю, псп «Орач» і виручити якісь кошти на потреби школи. Свій особистий фінансовий внесок у ремонт школи зробила Довгенко Т.П.- передала шпалери на суму 250 грн., якими була оклеєна стіна на І поверсі від дитячого садочка.

    Постійну допомогу школі надає псп «Орач».  На проведення ремонту школи  ним було надано благодійну допомогу фарбою, цементом, шпаклівкою та іншими необхідними матеріалами на суму близько 12 тисяч гривень. До свята Першого дзвоника було подаровано спортивний інвентар (м’ячі баскетбольні, волейбольні, футбольні, волейбольна сітка, шашки) на 2 тисячі гривень. За кошти псп «Орач» здійснюється передплата періодичних видань, серед яких дитячі журнали «Малятко», «Пізнайко», «Яблунька», «Джміль», «Барвінок», «Однокласник», «Колосок» та інші. Незабаром в школі з’являться стенди, об’єднані назвою «Історія Варварівської школи», оплату за їх виготовлення  (3600грн.)здійснило псп «Орач». За кошти псп «Орач» здійснено заміну меморіальної дошки  на фасаді школи Герою Радянського Союзу С.Л. Родинці, чиє ім’я носить школа. Господарство надає допомогу на оздоровлення дітей в пришкільному таборі з денним перебуванням «Веселка» та в туристичному таборі «Юність». 14 жовтня на свято Покрови в школі проводилося свято «Козацькі розваги», в спортивних змаганнях брали участь школярі від 1-ого до 11 класів. І що ж то за козацькі забави без традиційної козацької каші? Кашею ласували всі учні школи, дехто навіть просив добавки. А надало благодійну допомогу для проведення цього веселого свята  знову таки ж псп «Орач», генеральним директором якого є випускник школи Бегмат О.Л.

    Підтримує Олег Леонідович і обдаровану молодь. Вже стало традицією, що на Новорічному святі відмінники навчання, призери олімпіад, районних конкурсів отримують грошові премії від псп «Орач», а на випускному вечорі такі премії отримують кращі спортсмени, члени сільської футбольної команди.

     Значну допомогу школі надає сільська рада. На її балансі та утриманні знаходиться шкільний автобус. Для оздоровлення дітей влітку сільською радою виділено кошти в сумі 4 тисячі гривень, що дало змогу забезпечити дітей в пришкільному оздоровчому таборі «Веселка» та туристичному таборі «Юність» повноцінним харчуванням.

      Шановні батьки! Я провела стислий аналіз навчально-виховної роботи за минулий 2013-14н.р. та початок 2014-15 н.р. Як бачите, навіть у такий  складний час- час фінансової скрути школа може успішно виконувати свою головну функцію-навчати і виховувати дітей, але при умові, коли ми: вчителі, батьки, громадськість будемо єдиним цілим у вирішенні шкільних проблем. То ж закликаю всіх до активної співпраці!

                 2.Співдоповідь ЗДВР Каракулової О.В.

прорр                                                                                   БАТЬКАМ ПРО ДИТЯЧИЙ ТРАВМАТИЗМ

     Народження дитини приносить у сім’ю радість, нові приємні турботи. Це природно, адже діти є продовженням батьків, які покладають на них великі надії. З появою на світ маленької людини, перед батьками постають, різноманітні і складні завдання, пов’язані в подальшому, щоб їх дитина росла здоровою і вихованою.

Щоб дитина розвивалася гармонійно, була життєрадісною, щоб виросла повноцінним громадянином, вона повинна в першу чергу бути здоровою морально і фізично. Тому у нашій країні приділяється велика увага підростаючому поколінню. Поліпшення житлово-побутових умов і підвищення життєвого рівня, раціональна організація дитячого відпочинку, сприяють різкому зниженню захворюваності, а деякі хвороби повністю ліквідовані.

Травми серед дітей, на жаль, зустрічаються досить часто.

Найчастіше зустрічається побутовий травматизм.Побутовим травматизмом вважаються ушкодження, які діти отримали вдома у  приміщенні, у дворі чи в саду. Ушкодження при цьому найрізноманітніші, але найнебезпечніші з них - опіки полум’ям, хімічними речовинами і падіння з висоти. Причини побутового травматизму різноманітні, але найчастіше з них - це недостатній догляд батьків і за свою необережність вони іноді дуже дорого розплачуються. Такі ,здавалося б, на перший погляд дрібниці, як залишені у доступному для малят місці голки, цвяхи, леза бритв сприяють травмуванню, а іноді і смерті дітей. Це ж стосується і газових плит, оголених дротів електромережі, відчинених вікон, сходів тощо.

Діти до трьох років дуже рухливі і цікаві. Перед ними розкривається новий незнаний світ і, прагнучи пізнати його, вони пробують предмети на дотик і на смак. Особливо їх приваблюють яскраві, блискучі, предмети, які зроблені з скла. Гра та невміле поводження із такими предметами, як голки, шпильки, цвяхи, ґудзики, монети призводять до поранень, а іноді малята і ковтають їх.

У дошкільнят і молодших учнів ушкодження можуть бути зумовлені іншими причинами. Вони рухливі і нестримані, пустують. Але вони рідко дістають травми  вдома чи в школі тому, що авторитет дорослих є якимось бар’єром. Діти намагаються позбутися нагляду і охоче проводять своє дозвілля на подвір’ї, зі своїми ровесниками, катаючись на велосипедах, самокатах, санках, лізуть на дерева, драбини, у відкриті люки. Тому необладнані дитячі майданчики, захаращені двори, відкриті люки, канави, поручні сходів, несправні велосипеди теж дуже небезпечні. Особливо небезпечними для дітей є  неогороджені ділянки, де проводяться ремонті роботи. Часто діти падають з висоти – драбин, дерев, що теж призводить до тяжких травм.

Діти середнього і старшого шкільного віку хочуть наслідувати своїх героїв з кінофільмів, які їм подобаються. Вони з захопленням граються у війну, ковбоїв, долають перешкоди, демонструючи при цьому свою відвагу, спритність, силу. Це все нерідко призводить до біди.Принципи запобігання побутовому травматизму різноманітні, але головним і надійним з них є постійна турбота дорослих про безпеку дітей вдома. Старші систематично повинні виховувати в дітях обачливість і обережність, особливо при поводженні з вогнем і небезпечними приладами. Потрібно застерігати дітей від пустощів на  драбинах, деревах. Разом з тим, батьки ні в якому разі не повинні забороняти дітям гратися в рухливі ігри, сковувати їх безперервними заборонами та обмеженнями. Все потрібно робити помірковано, щоб не образити і не принизити дитину. Інакше дитина може вирости боягузом й безініціативним, або на зло зробить все навпаки. Не можна залякувати дитину. Буде правильніше, коли ви час від часу будете розповідати про різні нещасні випадки. З малятами треба бути постійно на сторожі, усувати з їх шляху небезпечні предмети, старшим дітям треба постійно пояснювати небезпеку, яку таять в собі необдумані вчинки, доводити помилковість порочних уявлень про героїзм.

Опікові травми

Діти різного віку інколи торкаються неізольованих проводів, оголених контактів електропроводів, вставляють у розетки шпильки, цвяхи, що нерідко призводить до опіків, ушкодження електричним струмом.

Для того щоб уберегти дітей від опікових травм, дорослі повинні дотримуватися наступних правил безпеки:

- стежити за тим, щоб під час прийому гарячої рідкої їжі діти не перекидали на себе чашки, тарілки тощо;

- переносити посуд з гарячою рідиною в місцях квартири (або дитячих установ) з підвищеною увагою і обережністю;

- не дозволяти дітям перебувати поруч під час приготування їжі, миття посуду, прання білизни, прасування;

- ховати сірники, запальнички в недоступних для дітей місцях;

- зберігати їдкі кислоти, луги та інші отруйні речовини в місцях, недоступних для дітей;

- не допускати дітей близько до печі і предметів під напругою (електроплитка, праска, чайник тощо);

- не відлучатися від дітей під час їх купання.

 

Найтяжчими і з найбільшим відсотком смертності є автодорожні травми. Головними їх причинами є бездоглядність дітей на вулиці, незнання правил дорожнього руху.

На вулиці, у транспорті разом з дітьми обов’язково мають бути дорослі, пояснювати їм правила поведінки, переходу через вулицю тощо. І звичайно ж, батьки самі мають чітко дотримуватись цих правил.

Надзвичайно небезпечно кататись дітям на велосипедах, мопедах, моторолерах, якщо вони не склали відповідних екзаменів на право водіння. Дорослим ні на мить не можна забувати, що діти схильні наслідувати їх.
Якщо дитина бачить, що старші порушують правила вуличного руху, легковажно ставляться до рекомендацій, то й від дитини марно вимагати чогось іншого, бо дитина перш за все бере приклад з дорослих. Лише спільні зусилля батьків, вчителів, вихователів, працівників громадських організацій зможуть забезпечити позитивний ефект у боротьбі з транспортним травматизмом

Спортивний травматизм

Фізкультура та спорт є запорукою зміцнення організму і фізичного розвитку дітей. Проте це лише при вмілому і правильно організованому занятті спортом.

Діти постійно грають у рухливі ігри, катаються на велосипедах, роликах тощо. Проте часто у місцях, не зовсім придатних для ігор, а часто і небезпечних: захаращених дворах, пустищах, біля водойм тощо.

Серед причин смертності від спортивного травматизму утоплення посідає

Оновлений сайт

Меню сайту

ГОДИННИК


КАЛЕНДАР

Міні-чат

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
[Гость ]

Категорії розділу
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ [31]
ШКІЛЬНІ НОВИНИ [99]
УВАГА! УВАГА! [12]

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

КОРИСНИЙ СОФТ

ЗАКЛАДКИ

Наше опитування
ВИ ЗАВІТАЛИ НА НАШ САЙТ ЩОБ...
Всього відповідей: 152

Архів записів

Copyright MyCorp © 2021
Конструктор сайтів - uCoz